Technologia zbrojenia betonu włóknem

Torkret, posadzki betonowe oraz prefabrykaty betonowe

zapytaj o wycenę

FIBROBETON

Jest materiałem kompozytowym złożonym z betonu i zbrojenia rozproszonego w postaci różnego rodzaju włókien np. polimerowych (polipropylenowych, polietylenowych) , stalowych lub naturalnych (celulozowych)

więcej
ZASTOSOWANIA

Fibrobeton stosowany jest do wykonywania płyt betonowych np. posadzek betonowych, płyt fundamentowych, dróg betonowych, płyt podtorowych, prefabrykatów oraz jako torkret (beton natryskowy)

więcej
LABORATORIUM

W naszym laboratorium wykonujemy próby z wykorzystaniem belek fibrobetonowych zgodnie z normami PN-EN 12390, PN-EN 14651 oraz paneli testowych zgodnie z PN-EN 14488

więcej
PROJEKTOWANIE

W procesie projektowania płyt fibrobetonowych, w tym posadzek, stosujemy Metodę Elementów Skończonych (MES)

więcej
Katalog na e-mail:

Chcesz otrzymać nasz katalog bezpośrednio na swoją skrzynkę e-mail?
Wypełnij formularz zamówienia:

Skontaktuj się:

info@fibrobeton.pl

+ 693 442 709

Koszalin, Polska

poniedziałek - sobota, 8:00 - 16:00

Współczesna technologia produkcji włókien polimerowych

Zadania szkoły i innych podmiotów prowadzących kształcenie zawodowe oraz sposób ich realizacji są uwarunkowane zmianami zachodzącymi w otoczeniu gospodarczo-społecznym, na które wpływają w szczególności: idea gospodarki opartej na wiedzy, globalizacja procesów gospodarczych i społecznych, rosnący udział handlu międzynarodowego, mobilność geograficzna i zawodowa, nowe techniki i technologie, a także wzrost oczekiwań pracodawców w zakresie poziomu wiedzy i umiejętności pracowników.